Odbiór techniczny inwestycji "Przebudowa kładki nad ul. Głęboką"

Widok na Kładkę.jpg

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach informuje. że w dniu 14.07.2023 r. odbył się odbiór techniczny i tym samym została zakończona inwestycja „Przebudowa kładki nad ul. Głęboką w Puławach”.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego „MOSTKOL” Sp. z o.o., m. Moskorzew 75B, 29 – 130 Moskorzew.

Prace modernizacyjne obejmowały kładkę oraz przyległy teren od strony Parku Czartoryskich oraz budynku dawnej Biblioteki Miejskiej.

Ruch w obrębie kładki został przywrócony.

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony