Zapraszamy ptaki do Puław

Zapraszamy ptaki do Puław - logo.jpg

PROGRAM „ ZAPRASZAMY PTAKI DO PUŁAW”

 I. Program realizowany był od 2008 r. do końca 2015 r. przez Biuro Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Puławy, a następnie kontynuowany jest przez Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach.

II. Celem programu „ Zapraszamy ptaki do Puław” jest:

     - zwiększenie populacji ptaków, przede wszystkim owadożernych, żyjących na terenie
       miasta Puławy,

     - realizacja biologicznej metody zwalczania szkodnika kasztanowców – szrotówka
        kasztanowcowiaczka,

     -   zapoznanie mieszkańców Puław z gatunkami ptaków żyjącymi w mieście,

     - zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat znaczenia ptaków
        w przyrodzie, 

     - włączenie mieszkańców Puław, a przede wszystkim młodzieży, w działania na rzecz
       ochrony przyrody.

 

III.  Termin rozpoczęcia realizacji programu „Zapraszamy ptaki do Puław” – jesień 2008 r.

IV. Program „Zapraszamy ptaki do Puław” zakłada realizowanie następujących
zadań:

 1. prowadzenie zajęć edukacyjnych skierowanych do puławskich szkół podstawowych zapoznających uczniów z:
 • gatunkami ptaków mieszkających w mieście,
 • gatunkami i znaczeniem ptaków owadożernych, pomocnych w walce ze szkodnikami roślin,
 • zasadami budowy oraz lokalizowania karmnika i budki lęgowej dla ptaków,
 • zasadami zimowego dokarmiania ptaków. Przy realizacji w/w tematów planuje się nawiązanie współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym.

 

 1. umieszczanie na stronach internetowych Urzędu Miasta Puławy i Zarządu Dróg Miejskich w Puławach artykułów dotyczących:
 •  znaczenia i warunków życia ptaków w mieście,
 • możliwości pomocy ptakom mieszkającym w mieście, a także sposobami zabezpieczenia się przed uciążliwością z ich strony,
 • zachowania się w sytuacji gdy znajdziemy ptaka chorego, pisklę itp., 

   3. prowadzenie konkursów tematycznych np.: dotyczących samodzielnego wykonania budki lęgowej lub   karmnika., plastyczny, fotograficzny,

   4. wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej terenu miasta,

   5. wydanie broszury informacyjnej dotyczącej gatunków występujących w mieście ptaków owadożernych,
   6.organizowanie wycieczek po mieście z ornitologiem, w tym w ramach Dni Ptaków obchodzonych corocznie w pierwszą sobotę i niedzielę października,
   7. wprowadzenie szczególnej ochrony jerzyka, poprzez:

 •  umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy oraz Zarządu Dróg Miejskich w Puławach informacji dotyczących biologii  gatunku, miejsc lęgowych oraz zasad zachowania się, gdy ptak wpadnie do naszego mieszkania lub znajdziemy go leżącego na ziemi, zasad budowania i montowania budek lęgowych dla jerzyków.
 • pouczenie puławskich spółdzielni mieszkaniowych w zakresie ochrony jerzyka na
   terenie miasta (prośba o nie kratowanie otworów do stropodachów, wieszanie budek
   lęgowych dla jerzyków oraz przekazanie informacji dotyczących ptaków
   gnieżdżących  się w budynkach).
 • wydanie broszury informacyjnej nt. jerzyka.

W załączniku ulotka informacyjna "Ptaki w mieście" Jak prawidłowo dokarmiać ptaki zimą autorstwa Jarosława Zięby

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony