Zestawienie miejskich terenów zieleni

Zestawienie Miejskich Terenów Zieleni:

 1. Skwer Niepodległości – położony pomiędzy ulicami: Czartoryskich, Al. Małą, Piłsudskiego,  Al. Królewską; działki i fragmenty działek nr: 1316, 1317/6, 1342, 1343, 1315/3; powierzchnia 33 996 m2;
 2. Park Solidarności – położony pomiędzy ulicami: Jaworową, Niemcewicza, Leśną
  i Gdańską; działki i fragmenty działek nr: 439/177, 439/159, 439/174/ 439/175, 439/178, 439/176, 439/169, 439/179; fr. 439/182; powierzchnia całkowita 32 541 m2;
 3. Bulwar nad Wisłą – w pobliżu skrzyżowania ul. Wiślanej i 6-go Sierpnia, w kierunku „nowego mostu”; działki i fragmenty działek nr: 3228/2, 3226/4, 3232/4, 3220/4, 2844/2; powierzchnia całkowita 40 721 m2;
 4. Skwer przy ul. Kujawskiego – teren pomiędzy Galerią Zieloną a Urzędem Skarbowym;
  nr działki 1423/18; powierzchnia 2902 m2;
 5. Skwer przy ul. Polnej – położony pomiędzy Przedszkolami nr 13 i 10; działka
  nr 439/186; powierzchnia 2367 m2;
 6. Plac im. Fryderyka Chopina + teren przed Urzędem Miasta oraz pomiędzy UM,
  a Kościołem
  ; działki nr 634/32, 3104; powierzchnia 7325 m2;
 7. Zieleniec z krzewami cisu przy ul. Gdańskiej – położony u zbiegu ul. Gdańskiej
  i ul. Centralnej; fragment działki nr 2757/4; powierzchnia całkowita 850 m2;
 8. Zieleniec przy skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego i Prusa; działki i fragmenty działek
  nr:  615/37, 615/40, 615/41, 615/44, 615/45, 615/47, 615/15;  powierzchnia 2397 m2;
 9. Skwer przy PPKS - działki i fragmenty działek nr: 3105/6, 3105/2, 3105/3, 634/28; powierzchnia 2880 m2;
 10. Skwer przy Al. Partyzantów – teren położony między budynkami mieszkalnymi Partyzantów 7A i 5A; działka nr 615/24; powierzchnia  2254 m2;
 11. Błonia – teren położony pomiędzy ul. Kaniowczyków, ul. Słowackiego i ul. Lubelską; działki
  i  fragmenty działek nr 1221/24, 1255, 1256, 1257, 1258; powierzchnia 45 326,5 m2;
 12. Zadrzewienia przy ul. Konopnickiej; nr działki 1056/29; powierzchnia 8170 m2 (teren leśny zadrzewiony i zakrzewiony);
 13. Zadrzewienia przy ul. Słowackiego; działka nr 2828/10; powierzchnia 3974 m2 (teren leśny zadrzewiony);
 14. Zieleniec przy ul. Słowackiego – teren nieurządzony przy ul. Słowackiego; działki nr:  2876/1, 2878, 2880/1, 3242/7 o łącznej pow. 1 423 m2;
 15. Skwer przy ul. Sieroszewskiego - teren przylegający do zabytkowej willi i ogrodu przy
  ul. Sieroszewskiego; działka nr 3243/7  powierzchnia 550 m2;
 16. Skwer przy ul. 6-go Sierpnia – położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły,
  w sąsiedztwie portu; działki nr: 106/12, 106/13, 138; powierzchnia całkowita 1199 m2;
 17. Skwer św. Jana Pawła II – działka nr 634/27; powierzchnia całkowita 4272 m2;
 18. Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Kochanowskiego/Sienkiewicza – działki nr 859/5 i 860/2; powierzchnia całkowita 688 m2;
 19. Skwer przy ul. Legionu Puławskiego – działka nr 3087/61; powierzchnia całkowita 3161 m2.
 20. Zieleniec przy ul. Piłsudskiego – fragment działki nr 691/8; powierzchnia 1100 m2 ;
 21. Zieleńce przy ZSO Nr 2 – fragmenty działek nr 502/36, 502/34, 502/82; powierzchnia całkowita 633 m2” ;
 22. Plac zabaw i siłownia przy ul. Kołodzieja; teren przy skrzyżowaniu ul. Kołodzieja i ul. Górnej;  działka nr 5566/7; powierzchnia 473 m2 ;
 23. Zieleniec przy ul. Sienkiewicza; ciąg pieszo-rowerowy z zielenią urządzoną w pasie drogowym przy ul. Sienkiewicza; działka nr 865/3; powierzchnia 512 m2 .
 24. Zieleniec przy ul. Krańcowej- teren z zielenią urządzoną wokół parkingu przy ul. Krańcowej, działka nr 2773/1 oraz część działki Nr 1392; powierzchnia: 248 m2.

Łącznie powierzchni: 196 801,50 m2

 

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony