Covid19

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 w naszym mieście i wprowadzeniem działań profilaktycznych polegających na ograniczeniu przebywania w miejscach występowania dużych skupisk ludności, zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach.

W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych rekomendujemy o korzystanie z możliwości ich załatwienia:

1. za pośrednictwem platformy E-puap,

2. poprzez kontakt telefoniczny z Zarządem Dróg Miejskich w Puławach, tel. 81-888-40-90

3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy,

4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdm.pulawy.pl,

5. poprzez wrzucanie pism do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej, która znajduje się na stoliku na 1 piętrze w budynku Mpwik sp. z o.o. przed wejściem do pomieszczeń zajmowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Dyrektor sugeruje także dokonywanie czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną. Osoby starsze powinny przebywać w miejscach publicznych tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Dyrektor przypomina o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych  i medycznych.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

w Puławach

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony