Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Grzegorz Ląd.

Można się z nim skontaktować:

- pisemnie lub osobiście pod adresem: 24-100 Puławy, ul. M. Piłsudskiego 83,

- telefonicznie pod numerem telefonu 609 193 008,

- pocztą elektroniczną pisząc na adres: rodo@cuwpulawy.pl

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony