Zmiana czasu pracy tężni solankowej w Puławach

Polna 10.jpg

 

Wychodząc naprzeciw licznym prośbom mieszkańców miasta o wydłużenie czasu pracy tężni solankowej, przeanalizowano szczegółowo potrzeby techniczne dla sprawnej obsługi urządzeń.

Ustalono z Przedsiębiorstwem "Nieruchomości Puławskie" S. z o.o. - konserwatorem obiektu, możliwość ciągłej pracy tężni codziennie w godzinach 9.00 - 20.00 pod warunkiem wyłączania na 1 dzień w miesiącu jednej tężni i w kolejny dzień drugiej tężni w celu dokładnego przeczyszczenia kanałów wodnych i pomp.

Dzień przerwy pozwoli również na korektę witek brzozowych użytych do budowy tężni.

Pozostałe zasady pracy tężni pozostają bez zmian.

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony