Zwalniamy koszenie trawników w mieście

widok na osiedle Włostowice.jpg

Z uwagi na  falę upałów  i postępująca suszę  nastąpią ograniczenia w koszeniu trawników miejskich, szczególnie w pasach drogowych. Aktualnie kończymy 2 turnus koszenia  w centrum miasta
i planowane jest spowolnienie prac w tym zakresie.

W ubiegłym tygodniu skoszono dopiero po raz pierwszy blisko 1 ha łąk kwietnych, w które zamieniliśmy dużą część szerokich zieleńców w pasach drogowych. Po wysuszeniu pokosu i wysianiu się nasion roślin wchodzących w skład łąki,  zostanie on zebrany i wywieziony. Kolejne koszenie łąk dopiero
w październiku.

W bieżącym roku zaplanowaliśmy rzadsze koszenia zarówno w pasach drogowych jak i na skwerach czy w parkach.  Dotychczas stosowaliśmy 5-6 koszeń rocznie, a  obecnie zaplanowaliśmy jedynie 3-4 koszenia. Tak więc  właśnie osiągnęliśmy półmetek w tym zakresie.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mieszkańcy są z tego zadowoleni. Ograniczenia dotyczą większości miejsc, jednak dla zapewnienia bezpieczeństwa  komunikacji na drogach  zdarza się, że koszone będą  pasy  przylegające bezpośrednio  do jezdni czy chodnika oraz miejsca o dużym natężeniu ruchu.

Z punktu widzenia ekologii wyższa trawa to większa różnorodność gatunkowa flory oraz miejsce życia wielu owadów i drobnych zwierząt. Daje schronienie  cennym owadom zapylającym.  Taka  „dzika” łąka zwiększa retencję wody w mieście oraz zmniejsza ślad węglowy. Niekoszone trawniki lepiej regulują klimat miejski poprzez zwiększenie poziomu wilgotności i zmniejszenie zbyt wysokiej temperatury, pochłaniają dwutlenek węgla, wydzielają tlen, a także działają jak filtry, zatrzymując szkodliwe pyły powietrza.

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony