Pielęgnacja drzew w mieście - etap III sierpień/wrzesień 2023 r.

pielęgnacja drzewa.jpg

Już  niebawem rozpoczną się prace przy III etapie konserwacji drzewostanu miejskiego. Obejmą one: cięcia pielęgnacyjne, redukcyjne i techniczne w odniesieniu do 85 sztuk drzew, w tym dwóch drzew pomnikowych w zakresie:

-  Pomniki Przyrody – dwa dęby rosnące na terenie stacji PGNiG przy ul. Sieroszewskiego oraz na terenie PIW-PIB przy Al. Partyzantów;

- w terenie  objętym nadzorem konserwatorskim do pielęgnacji zakwalifikowano  dąb szypułkowy za pawilonem CIT na Skwerze Niepodległości;

- na terenach  pasów przyulicznych  prace obejmą – ul. M. Curie-Skłodowskiej – 21 sztuk drzew, ul. Norwida – 4 sztuki, ul. Naruszewicza – 1 sztuka, ul.4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego – 1 sztuka, ul. Kaniowczyków -1 sztuka, ciąg pieszy od dawnego dworca PKS/Hermes- 2 sztuki- razem 30 sztuk;

- na miejskich  terenach  zieleni zaplanowano pielęgnację następujących drzew: – Bulwar nad Wisłą- 47 sztuk drzew, Park Solidarności- 3 sztuki drzew, Błonia Miejskie- 2 sztuki drzew- razem 52 sztuk drzew.

Podstawą przedmiaru prac są specjalistyczne przeglądy i ekspertyzy drzew wykonane w 2023 r oraz zgłoszenia i interwencje mieszkańców. W koronach drzew zaplanowano wykonanie trzech asekuracyjnych wiązań elastycznych. Prace wykonywane będą w systemie alpinistycznym pozwalającym na precyzyjne i bezpieczne zabiegi w koronach drzew. Teren po pracach zostanie uprzątnięty, a urobek zezrąbkowany i wywieziony. Przy wszystkich   drzewach szczególnie w ulicach uwzględnione będą  cięcia dotyczące (skrajni), pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, ludzi i mienia oraz zdjęcie posuszu i jemioły.

Rozstrzygnięty jest już przetarg na ww. prace i wykonawcą usługi będzie firma FU Faktor Prace Wysokościowe Maciej Stopka Faktor z siedzibą w Kościelisku. Prace wykonywane będą pod nadzorem branżowego  inspektora nadzoru. Nad koordynacja prac czuwać będzie Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach tel. 81 8884601.

Przy pielęgnacji drzew zwrócona będzie uwaga na ewentualną obecność ptasich gniazd  w koronach  pielęgnowanych drzew. W takich przypadkach prace w danym rejonie będą okresowo przerywane i wznawiane po  wyprowadzeniu lęgów.

Pragnę nadmienić, że zadaniem władz miasta w zakresie ochrony przyrody jest dbałość  o stan zieleni, w tym szczególnie drzew i  krzewów. Głównym powodem prac pielęgnacyjnych jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców, przy całej staranności o zachowanie istniejących wartości przyrodniczych. 

Zarząd Dróg Miejskich jako administrator wielu terenów publicznych  co roku zleca wykonanie niezbędnych dokumentacji przyrodniczych zieleni wysokiej na terenie miasta  tj.: ekspertyzy, opinie, dokumentacje stanu istniejącego. Na ich podstawie sporządzane są przedmiary prac pielęgnacyjnych określające ich zakres, termin wykonania oraz sposób prowadzenia. Oczywiście zakres zabiegów jest zróżnicowany i dostosowany do stanu i  kondycji drzewa oraz  jego statusu i  lokalizacji. Szczególną troską otacza się drzewasędziwe, rosnące na terenach zabytkowych oraz pomniki przyrody. Wykonawcy zlecenia wyłaniani są w postępowaniach przetargowych  prowadzonych zgodnie
z zasadami ustawy ‘Prawo zamówień publicznych”. 

Środki na prace pielęgnacyjne drzewostanu komunalnego  pochodzą z budżetu Miasta Puławy. Zasadą jest, że wszystkie prace pielęgnacyjne drzewostanu prowadzone są pod specjalistycznym nadzorem inspektorskim.

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony